Dampremmende folie

Dampremmende folie is een bouwmateriaal dat wordt gebruikt om waterdamp door een constructie tegen te houden. Dit type folie wordt vaak gebruikt in gebouwen om te voorkomen dat vocht in ruimtes binnendringt. Als dit gebeurt, kan het de isolatiewaarde van materialen beïnvloeden. Daarom wordt de folie meestal geplaatst aan de warme zijde van de isolatie, zodat het vocht uit de warme binnenlucht wordt tegengehouden. 

De eigenschappen van dampremmende folie

Het belangrijkste uitgangspunt van dampremmende folie is het reguleren van de vochthuishouding in zowel residentiële als commerciële bouwprojecten. Er zijn nog meer eigenschappen van dit type folie. Zo is het folie specifiek ontworpen om te voorkomen dat waterdamp vanuit de binnenruimte de bouwconstructie binnendringt. Dit is belangrijk, want naast dat vocht schade kan veroorzaken, ontstaan er anders ook schimmels en verliest het gebouw isolatie. Doordat de dampremmende folie de doorgang beperkt, kan vocht van binnenuit minder goed naar buiten. Dit betekent niet dat alle vocht daar blijft zitten, de folie staat toe dat er af en toe wat waterdamp van binnen naar buiten kan. Het folie wordt geplaatst aan de warme zijde van de isolatie, wat betekent dat het aan de binnenzijde van de buitenste bouwschil wordt geplaatst. De materialen die hiervoor gebruikt worden kunnen heel divers zijn. Welk materiaal het beste is, hangt af van de eisen van het bouwproject. Het kan bijvoorbeeld zijn polyethyleen of aluminium. Als het bouwproject vereist dat er echt minimale waterdamp doorgelaten wordt, kan er ook gekozen worden voor een dampscherm. Dit beperkt de waterdamp nog meer dan dampremmende folie. Vaak komt dit voor in zeer goed geïsoleerde gebouwen. 

Het verschil tussen de twee

Ondanks dat de twee erg op elkaar lijken en ook hetzelfde doel hebben, zitten er toch wat verschillen tussen de twee dampremmende folies. Dampremmende folie beperkt de waterdamp door een constructie, voorkomt vochtinfiltratie vanuit de binnenruimte en staat toe dat er gecontroleerd waterdamp de ruimte verlaat. Een dampscherm is bijna hetzelfde. Het verschil zit hem in dat de doorgang van waterdamp nog meer beperkt is dan bij de bouwfolie. Een dampscherm is specifiek ontworpen om een uiterst lage waterdamp doorgang te creëren. Het verschil tussen de twee komt neer op het niveau van beperking van waterdamp doorgang. Het dampscherm heeft een striktere controle en wordt gekozen wanneer er hoge isolatie eisen aan een bouwproject verbonden zijn. Het juiste type wordt doorgaans geselecteerd op basis van de specifieke behoeften en de thermische efficiëntie die vereist is voor de betreffende bouwtoepassing. Om een keuze te maken kan je je afvragen welke isolatie eisen het bouwproject heeft. Er kan ook gekeken worden naar het klimaat in het gebouw. Als het een gebouw is in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid kan het bijvoorbeeld de behoefte van een dampscherm benadrukken. In gematigde klimaten kan dampremmende folie voldoende zijn. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *