veiligheidscoordinator

Een veiligheidscoördinator speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid tijdens een bouwproject. Zij zorgen voor het opstellen en uitvoeren van een veiligheidsplan en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en toezicht op de veiligheid op de bouwplaats.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw bouwproject kan u overwegen om een veiligheidscoördinator aan te nemen voor uw project. Een veiligheidscoördinator kan u bijstaan verschillende zaken.

Het opmaken van een algemeen veiligheidsverslag

De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsplan dat specifiek is aangepast aan uw bouwproject. Dit plan omvat onder meer de identificatie van potentiële risico’s, de maatregelen die worden genomen om deze risico’s te beperken en de procedures die worden gevolgd in geval van noodsituaties.

Ook zal deze persoon toezien op de naleving van wet- en regelgeving: De veiligheidscoördinator houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden en zorgt er voor dat alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn.

De organisatie van een coördinatiestructuur voor grotere projecten

Wanneer er op eenzelfde plaats gelijktijdig bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd voor rekening van meerdere opdrachtgevers, moeten deze tijdens de studiefase van het ontwerp één gemeenschappelijke coördinator-ontwerp aanstellen via een schriftelijke overeenkomst. En de veiligheidscoördinator voor de verwezenlijking wordt op dezelfde manier aangeduid.

Werfbezoeken tijdens de fases die als kritieke worden aangeduid

De veiligheidscoördinator voert regelmatig inspecties uit om te waarborgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en dat er geen onveilige situaties ontstaan op de bouwplaats. Wanneer zich onveilige situaties voordoen is het de taak van de veiligheidscoördinator om op te treden en de correcte oplossing te voorzien.

De opmaak en aflevering van een postinterventie dossier

In het postinterventiedossier staan alle elementen die belangrijk zijn voor latere onderhouds- of uitbreidingswerken. Want ook daar zijn uiteraard veiligheidsrisico’s aan verbonden. Ook alle architecturale en technische kenmerken worden in dit dossier vermeld. Wanneer de woning later verkocht wordt dan moet de nieuwe eigenaar het interventiedossier krijgen.

Wat als u geen veiligheidscoördinator aanstelt?

Een veiligheidscoördinator kan ertoe bijdragen dat uw bouwproject veiliger en efficiënter verloopt en dat de kans op ongelukken en vertragingen wordt verminderd. Als u een groot of complex bouwproject heeft waarbij meerdere werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, is het aangeraden om een veiligheidscoördinator aan te nemen. In vele gevallen zal het ook wettelijk verplicht zijn om een veiligheidscoördinator aan te werven.

In België is het volgens de Wet van 15 juni 2006 betreffende de veiligheid op de werkplek verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor bouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en waarbij meer dan 30 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn.

In Nederland is het volgens de Arbowet verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor bouwprojecten waarbij meer dan 25 arbeidsplaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn of waarbij gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Kan een veiligheidscoördinator iets voor u betekenen?

Zelfs als uw bouwproject kleiner is en er minder werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, kan het nog steeds nuttig zijn om een veiligheidscoördinator aan te nemen. Een veiligheidscoördinator zal zorgen voor een professionele en systematische aanpak van de veiligheid tijdens het bouwproces en kan u helpen om problemen op te lossen en te voorkomen.

Kortom, als u bezorgd bent over de veiligheid tijdens uw bouwproject en u wilt ervoor zorgen dat het project efficiënt en zonder vertragingen verloopt, is het aan te bevelen om een veiligheidscoördinator aan te nemen.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *